EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine, ehitusprojekt, majaprojektid, eramu projekt Aatom Projekt OÜ

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine:

 • Raudbetoonkonstruktsioonid
 • Teraskonstruktsioonid
 • Kivikonstruktsioonid
 • Puitkonstruktsioonid
 • Piirdekonstruktsioonid

 

Konstruktsioonide projekteerija töö eesmärk on:

 • Konstruktsioon peab vastu pidama ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras
 • Konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon)
 • Olema nõuetekohaselt stabiilne ja ohutu avariiolukorras (tulekahju, maavärin, plahvatus)
 • Nõuetekohase heli-, soojusisolatsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest
 • Täitma tellija poolt soovitud funktsioone
 • Täitma keskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid
 • Eemärk saavutada minimaalsete kuludega