KORTERMAJA RENOVEERIMINE

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Kortermaja renoveerimisprojekt koosneb:

Arhitektuusest osast: 
Sokli, fassaadi ja katuslae või katuse soojustamine, avatäidete tõstmine soojustustasapinda;
 
Eriosadest:
  • Küttesüsteemi renoveerimisprojektist;
  • Ventilatsiooni renoveerimisprojektist;
  • Tarbevee ja kanalisatsiooni renoveerimisprojektist;
 
Lisaks:
  • Koostame energiamärgise;
  • Taotleme vajadusel projekteerimistingimused;
  • Kooskõlastame projekti osad;
  • Taotleme ehitusloa või esitame ehitusteatise;
  • Teostame projekteerimise projektijuhtimist peaprojekteerijana;