Kortermaja renoveerimine

Kortermaja terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Kortermaja renoveerimisprojektid

BIM projekteerimine

  • Mudelprojekteerimine - BIM
Kortermaja renoveerimine - Aatom Projekt

Arhitektuursest
osast

Sokli ja fassaadi soojustamine. 

Katuslae või katuse soojustamine.

Avatäidete tõstmine soojustustasapinda;

Eriosadest

Küttesüsteemi renoveerimisprojektist;

Ventilatsiooni renoveerimisprojektist;

    Tarbevee ja kanalisatsiooni renoveerimisprojektist;

Lisaks

    Koostame energiamärgise;

    Taotleme vajadusel projekteerimistingimused;

    Kooskõlastame projekti osad;

    Taotleme ehitusloa või esitame ehitusteatise;

    Teostame projekteerimise projektijuhtimist peaprojekteerijana;

Korterelamu välispiirete soojustamine aitab parandada ruumide
sisekliimat ja annab võimaluse vähendada küttekulusid, sest väheneb hoones tarbitava energia hulk.

Korterelamu renoveerimistoetusest saab lugeda Kredexi kodulehelt.

Võta ühendust ja alustame kortermaja renoveerimisprojektiga.