Kortermaja renoveerimine

Kortermaja terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Kortermaja renoveerimisprojektid

BIM projekteerimine

Kortermaja renoveerimine - Aatom Projekt

Arhitektuursest
osast

Sokli ja fassaadi soojustamine. 

Katuslae või katuse soojustamine.

Avatäidete tõstmine soojustustasapinda;

Eriosadest

Küttesüsteemi renoveerimisprojektist;

Ventilatsiooni renoveerimisprojektist;

    Tarbevee ja kanalisatsiooni renoveerimisprojektist;

Lisaks

    Koostame energiamärgise;

    Taotleme vajadusel projekteerimistingimused;

    Kooskõlastame projekti osad;

    Taotleme ehitusloa või esitame ehitusteatise;

    Teostame projekteerimise projektijuhtimist peaprojekteerijana;

Korterelamu välispiirete soojustamine aitab parandada ruumide
sisekliimat ja annab võimaluse vähendada küttekulusid, sest väheneb hoones tarbitava energia hulk.

Korterelamu rekonstrueerimistoetus 2019 on avatud ja sellest saab pikemalt lugeda Kredexi kodulehelt.

Võta ühendust ja alustame kortermaja renoveerimisprojektiga.