ELEKTRIPAIGALDISTE PROJEKTEERIMINE

Elektripaigaldiste projekteerimine Aatom Projekt OÜ

 

Elektri, nõrkvoolu ja automaatikapaigaldiste projekteerimine.

Tugevvoolupaigaldised

  • elektrivarustus
  • elektrijaotussüsteemid
  • valgustussüsteemid

 

Nõrkvoolupaigaldised

  • andmesidesüsteemid (telefoniside, arvutivõrgud, helisüsteemid, TV-võrk)
  • turvasüsteemid (tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteemid)

 

Automaatikapaigaldised

  • tehnosüsteemide automaatikapaigaldised