Elektripaigaldiste projekteerimine

Tegeleme kõigi ehitusprojekti osadega, sealhulgas ka ventilatsioonisüstemi projekteerimisega. Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Elektripaigaldiste projekteerimine

elektri Projekteerimine


Tugevvool

Elektrivarustus

Elektrijaotussüsteemid

Valgustussüsteemid

Nõrkvool

Andmesidesüsteemid (telefoniside, arvutivõrgud, helisüsteemid, TV-võrk)

 Turvasüsteemid (tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteemid)

Automaatika

Tehnosüsteemide automaatikapaigaldised

Hangime ehitusloa ja vajalikud kooskõlastused. Kaardistame tellija soovid, arvestame energiatõhusate tehnosüsteemidega, päikese- ja päevavalgusega, tuulte ja üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega.  Teostame tasuvusarvutused ja koostame ehitusmahtude loetelu koos taotluseelarvega. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Võta ühendust ja alustame Sinu projektiga