Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Tegeleme kõigi ehitusprojekti osadega, sealhulgas ka vee ja kanalisatsiooni projekteerimisega. Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte. Hoone veevarustuse seadmed on vajalikud kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks. Kanalisatsioonisüsteem on vajalik heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks. Taotleme veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused.

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Teostame nii hoonesisesed lahendused kui välistrassid. Veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatised.

vee ja kanalisatsiooni Projekteerimine


Vee ja kanalisatsiooni projektid

Sajuveekanalisatsioonid

Drenaažitorustikud

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte ning ekspertiise. Lisaks projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte. Projektid tehakse tihedas koostöös kliendiga, et saavutada parim lahendus vastavalt kliendi soovidele ja kehtivatele nõuetele. Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine aitab kavandada toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, mis tagab kasutajale maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalsete kuludega

Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine lähtub hoone arhitektuursest projektist ja hoone kasutusfunktsioonist. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Lisaks vee- ja kanalisatsioonsüsteemi  projekteerimisele pakume:

geodeetilisi mõõdistusi

 projekti kooskõlastamist

 ehitusloa taotlemist

Võta ühendust ja alustame Sinu projektiga