VEE- JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMINE

Vee ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine, veeprojekt Aatom Projekt OÜ

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte ning ekspertiise. Lisaks projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte. Projektid tehakse tihedas koostöös kliendiga, et saavutada parim lahendus vastavalt kliendi soovidele ja kehtivatele nõuetele.  Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine aitab kavandada toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, mis tagab kasutajale maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalsete kuludega.

Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine lähtub hoone arhitektuursest projektist ja hoone kasutusfunktsioonist.

Lisaks vee- ja kanalisatsioonsüsteemi  projekteerimisele pakume:

  • geodeetilisi mõõdistusi
  • projekti kooskõlastamist
  • ehitusloa taotlemist