Küttesüsteemide projekteerimine

Tegeleme kõigi ehitusprojekti osadega, sealhulgas ka küttesüsteemide projekteerimisega. Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Küttesüsteemide projekteerimine

Küttesüsteemide projekteerimine

Keskküttesüsteemid

Soojussõlmed

Küttetorustikud

Hoone küttesüsteemi valimine on  üks tähtsamaid ülesandeid, sest hiljem on seda keeruline muuta. Küttekulud moodustavad väga suure osa eluasemekuludest ja seepärast tasub olla tähelepanelik nii seadmete valimisel, kui ka nende järelkulude osas.

Küttesüsteemidele esitatavatest nõuetest saab pikemalt lugeda Päästeameti kodulehelt.

Küttesüsteemi projekteerimine ja tellimine