Teede ja parklate projekteerimine

Tegeleme teede ja parklate projekteerimisega nii eramutele, kui ärihoonetele. Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Teede, parklate ja platside projekteerimine

teede ja parklate Projekteerimine


Teed

Kergliiklusteed

Parklad ja platsid

Lisaks tegeleme maastikuarhitektuursete lahendustega.

Hangime ehitusloa ja vajalikud kooskõlastused. Kaardistame tellija soovid, arvestame energiatõhusate tehnosüsteemidega, päikese- ja päevavalgusega, tuulte ja üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega.  Teostame tasuvusarvutused ja koostame ehitusmahtude loetelu koos taotluseelarvega. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Võta ühendust ja alustame Sinu projektiga