Konstruktiivne projekteerimine

Tegeleme kõigi ehitusprojekti osadega, sealhulgas ka konstruktiivse projekteerimisega. Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Konstruktiivne projekteerimine

Konstruktiivne projekteerimine

Raudbetoon konstruktsioonid

Kivikonstruktsioonid

Puitkonstruktsioonid

Erinevate talade, sarikate ja postide ristlõike määramiseks on vajalik arvutada konstruktsioonide omakaal,lume- ja tuulekoormus ja siis moodus tada koormuskombinatsioonid, milles kasutatakse omakaalu- ja muutuvkoormuste osavarutegureid.

Konstruktiivne projekteerimine:

Konstruktsioon peab vastu pidama ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras. Konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon) Olema nõuetekohaselt stabiilne ja ohutu avariiolukorras (tulekahju, maavärin, plahvatus) Nõuetekohase heli-, soojusisolatsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest.

  • Täitma tellija poolt soovitud funktsioone
  • Täitma keskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid
  • Eemärk saavutada minimaalsete kuludega

Teostame tasuvusarvutused ja koostame ehitusmahtude loetelu koos taotluseelarvega. Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Võta ühendust ja alustame Sinu projektiga